תשתיות

למשרד אדריכלות נוף גולדשטיין מורד ניסיון רב בעבודה על פרויקטי תשתיות רבים ומגוונים של גופים ציבוריים או של חברות פרטיות כגון: כבישים, קווי חשמל, מסילות רכבת, מתקנים הנדסיים ועוד. בפרויקטים אלו הדגש והאתגר הגדול של אדריכל נוף מתבטא ביכולת לשלב את פיתוח התשתיות בסביבה הקיימת תוך מזעור הפגיעה הנופית.

בואו נדבר!

על פרוייקט קונקרטי או רעיוני, אנחנו כאן.