מוסדות חינוך

אדריכלות נוף שאנו מתכננים במוסדות חינוך עוסקת בפיתוח חצרות בתי ספר, גני ילדים ומוסדות אקדמיים. מלבד החובה הרגולטורית לעמוד בחוקי תכנון מתחום ההנגשה והבטיחות שבחלקם ספציפיים למוסדות חינוך, אנו מחפשים בכל פרויקט את האספקטים הרעיוניים והפיזיים הייחודיים לו על מנת ליצור מרחבים נעימים ומזמינים באופן שיעצים את חווית הלמידה.

בואו נדבר!

על פרוייקט קונקרטי או רעיוני, אנחנו כאן.